Pink Bobblehead Bunny Kemahiran Hidup: Cara Memelihara Kura-kura

Tuesday, December 11, 2012

Cara Memelihara Kura-kura

      

Seperti banyak reptilia dan amfibilia lainnya, kura-kura cukup menarik bagi anak-anak untuk memelihara. Namun demikian, banyak orang membeli kura-kura hanya kerana didasarkan pada "faktor trend", tanpa memperhitungkan kebutuhan khusus kura-kura tersebut.

    Hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara kura-kura agar selalu sihat:

1.    Memastikan kura-kura memiliki ruang yang cukup untuk hidup, memastikan ruangan tersebut cukup cahaya, kelembaban yang terjaga, adanya air bersih, dan lampu berjemur.
2.    Ketika memelihara kura-kura dalam rumah, penting untuk mempertimbangkan hal berikut: pastikan kapasitas tangki pemeliharaan mampu menampung minimal 40 galon. Harus ada ruang yang cukup untuk meletakkan  kura-kura berjemur di panas matahari.
3.    Kura-kura darat dapat mempertahankan panas tubuh lebih lama daripada kura-kura akuatik. Untuk itu disarankan tidak terlalu mengambil kura-kura keluar dari tempat pemeliharaan secara sering. perubahan suhu tiba tiba dapat mempengaruhi sistem kekebalan reptilia, kerana mereka adalah haiwan berdarah dingin dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. 
4.    Pada kura-kura akuatik, mungkin hindari, menggunakan air keran untuk akuarium kerana mengandung senyawa seperti klorin dan fluoride yang dapat mengganggu keseimbangan ph. Gunakan mata air alami untuk air minum kura-kura dan de-diklorinasi air untuk area berenang. Anda dapat mengurangi kadar klorin dalam air dengan membiarkannya terlebih dahulu selama 24 jam sebelum digunakan. Beberapa orang beranggapan bahawa menggunakan air diklorinasi membantu mencegah pembentukan bakteri mematikan.


Selalu awasi kura-kura sehingga aman dari gangguan anak-anak kecil, atau binatang peliharaan rumah. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan perilaku kura-kura , dan merawatnya. Seekor kura-kura bukan benda mati, ia adalah makhluk hidup dan cukup cerdas untuk mengetahui siapa teman-teman dan musuhnya. Memelihara kura-kura dapat memberi hiburan bagi seluruh keluarga.

  
  2 comments: